جایزه برند صنعت ساختمان – CIB

CIB مخفف Construction Industry Brand می باشد. هلدینگ طاها با هدف ایجاد یک دستورالعمل که اشخاص و سازمان ها می توانند از یکدیگر یاد بگیرند و به طور مداوم در زمینه برندسازی و مدیریت برند بهبود عملکرد خود را ایجاد نمایند در سال 1400 پایه گذاری گردید. ارزیابی اشخاص و سازمان ها با یکدیگر منجر به رشد و ارتقای صنعت ساختمان ایران و در نتیجه  رشد اقتصادی پایدار خواهد شد.

CIB (برند صنعت ساختمان) می خواهد از مدیران در آموزش، به اشتراک گذاری ایده ها و نوآوری با کمک مدل CIB به عنوان یک چارچوب مشترک پشتیبانی کند. مدل CIB یا برند صنعت ساختمان یا مدل تعالی برند ، مبنا و ابزاری جهت مدیریت برند در ایران می باشد که توسط اشخاص و سازمان ها برای بهبود عملکرد مورد استفاده قرار می گیرد.

مدل CIB – جایزه برند صنعت ساختمان

این مدل مدیریت و تعالی برند با هدف تعالی پایدار در آن، که کارایی و پایداری آن عناصر کلیدی است. اساس ICIBBC (مدل تعالی برند) شامل یک مفهوم در چارچوب جهانی است ، بنابراین سازمانها قادر به اشتراک گذاشتن اطلاعات با شیوه ای موثر هستند، صرف نظر از بخش های مختلف، فرهنگ ها و مراحل زندگی که در آن قرار دارند.

جایزه برند برتر سال صنعت ساختمان - CIB
جایزه برند برتر سال صنعت ساختمان – CIB

بنابراین سازمان ها می توانند سازمان های دیگر را به عنوان یک مدل به کار گیرند تا بینش خود را درک کنند که چگونه تصویر سازمانی با کیفیت بالا را برآورده می کنند. CIB (مدل تعالی برند) شامل ۹ معیار است که به پنج توانمندساز تقسیم می شوند و چهار نتیجه:

پنج بخش سازمانی نشان می دهد که چگونه می توان این اهداف را به دست آورد:

 1. رهبری
 2. منابع انسانی
 3. خط مشی و استراتژی
 4. مشارکت و منابع
 5. فرآیندها

چهار نتیجه نشان می دهد که اهداف مورد نظر چیست؟

 1. نتایج کارکنان
 2. نتیجه مشتری
 3. نتیجه جامعه
 4. نتایج کلیدی عملکرد

روند مداوم جایزه برند صنعت ساختمان CIB

CIB (مدل تعالی برند) را باید از راست به چپ بخوانید، به این ترتیب مشخص می شود که مناطق نتیجه بر چه چیزی می توانند دست یابند؟ بعد از آن مشخص می شود که این مناطق سازمانی “چگونه می توانند این نتایج را به دست آورد؟’. فلش پایین، “یادگیری، خلاقیت و نوآوری” نشان می دهد که اندازه گیری، ارزیابی و تعدیل، اقدامات یکنواخت نیست، بلکه یک فرآیند مداوم است. در همان روند، سازمانها گام به گام را تکمیل می کنند.

خود ارزیابی جایزه برند صنعت ساختمان CIB

ارزیابی با بازبینی نتایج آغاز می شود. این اصل اساسی این مدل است. برای بهبود نتایج، حداقل در یکی از زمینه های سازمان باید اقدامات انجام شود. CIB (مدل تعالی برند) و ارزیابی بینش را در مورد میزان بلوغ یک سازمان نشان می دهد. این در پنج مرحله توسعه نشان داده شده است:

مرحله ۱ – فعالیت گرا : تاکید بر فعالیت های جداگانه ای در یک سازمان است، فعالیت ها توسط دستورالعمل های کاری و قوانین و یا توسط متخصصین امر تعیین می شود.

مرحله ۲ – روند گرا : فرآیند و کنترل فرآیند عناصر کلیدی است که در آن قدرت، وظایف و مسئولیت ها به وضوح تعریف شده است. بهبود تنها پس از ارزیابی سنجش میشود.

مرحله ۳ – سیستم گرا : سازمان به عنوان یک کل در نظر گرفته شده است. کنترل فرآیندهای مربوط به گرایش داخلی و خارجی است که در آن همکاری مهم است. پس از شناسایی روند پیشرفت، پاسخ داده می شود.

مرحله ۴ – زنجیره ای گرا : کنترل کامل بر کل فرآیند سازمانی از جمله ارتباط با تامین کنندگان، مشتریان و سایر شرکای موجود در زنجیره ، کنترل خوبی است. دانش ، ظرفیت و تجربه و عملکردها دوره ای بهینه شده و به بهترین توانایی سازمان می رسد.

مرحله ۵ – مدیریت کیفیت جامع برند با بهره گیری از مدل (TQM) : مدیریت کیفیت جامع (TQM) و بهبود مستمر / Gemba Kaizen در تمام لایه های سازمان لنگر انداخته می شود. با مرتب سازی عملکرد، کیفیت باقی می ماند و روند و تحولات پیشگیرانه تنظیم می شود. در این مرحله سازمان می تواند به عنوان یک سازمان با کیفیت بالا در زمینه برندسازی شناخته شود.

کاربرد مدل CIB

ارزیابی ها به سازمان اجازه می دهد بینش درستی نسبت به کیفیت و مدیریت برندسازی فعلی خود را به دست آورد. پیشرفت ها فرموله شده اند و این می تواند توسط یک سازمان در مراحل مختلف اجرا شود. ارزیابی خود شامل پنج مرحله است:

 1. تنظیم استانداردها برای تمام ۹ ناحیه کلیدی
 2. تعیین وضعیت فعلی برند در سازمان
 3. فرمول بندی و اولویت بندی پیشرفت ها
 4. کاربرد و تدوین
 5. پیشرفت در برنامه های مختلف (سالیانه)  اجرای واقعی و نظارت بر اقدامات اصلاحی

آیا مدل CIB – برند صنعت ساختمان در واقع مفید است؟

درک مراحل، مفاهیم و متدولوژی همه جانبه مدل تعالی به شما کمک خواهد کرد تا بر ارزش های حقوقی تمرکز کنید و گام های درست را در جهت بهبود فراهم کنید. با این حال، اشتباه نکنید که فکر کنید می توانید از آن به تنهایی به عنوان یک ابزار جامع برای بهبود استفاده کنید.

CIB (مدل تعالی برند) به عنوان ابزاری جامع عالی عمل می کند، اما با استفاده از مدل، پیشرفت نمی کند:

مدل در مورد بهبود است. می توان گفت که یک نمایش عملی از مدیریت ارتقای برندینگ است، اما با استفاده از مدل، هیچ پیشرفتی حاصل نمی شود، بلکه با اعمال اقدامات بعد از استفاده از مدل به عنوان یک ابزار تشخیصی، بهبود و ارتقای سازمان حاصل می گردد.

بهترین راه برای اجرای این اقدامات، استفاده از یک سیستم مدیریتی است که بهبود مستمر ایجاد نماید. درست مثل هر چیزی در فضای بهبود، آنچه که خارج می کنید با آنچه که قرار داده اید اندازه گیری می شود. به همین دلیل نیز کافی است که به همراه مدل CIB ، سیستم مدیریت کسب و کار داشته باشید.

 • گرفتن افراد مناسب از مناطق مناسب برای تمرکز بهبود
 • شناسایی فرصت های بهبود شما به عنوان یک گروه
 • بهبود مدل سازی
 • پیاده سازی پیشرفت
 • تنظیم استراتژی مدیریت برند جهت بهبود مستمر آن

خود ارزیابی در مدل CIB – برند صنعت ساختمان

خودارزیابی ، بازنگری منظم ، سیستماتیک و جامع از فعالیتهای سازمان و نتایج آن بر اساس یک مدل سرآمدی عملکرد مانند CIB (مدل تعالی برند) است. فرآیند خودارزیابی به سازمان اجازه میدهد بطور شفاف نقاط قوت و نیز حوزه های نیازمند بهبود را شناسایی کند.

فرآیند عمومی خودارزیابی در مدل CIB – برند صنعت ساختمان

 1. ایجاد و تعهد لازم در مدیریت ارشد سازمان برای انجام خودارزیابی
 2. ایجاد و جاری سازی استراتژی اطلاع رسانی
 3. طرح ریزی کل فرآیند خودارزیابی قدم به قدم
 4. انتخاب و آموزش تیم مدیریت کننده فرآیند
 5. انجام خودارزیابی
 6. اولویت بندی یافته های خودارزیابی
 7. تشکیل تیم های بهبود و تدوین و پیاده سازی اقدامات اصلاحی

روشهای خودارزیابی جایزه برند صنعت ساختمان CIB

 1. روش پرسشنامه : کم هزینه و سریع انجام میشود سوالات از اجزای معیارهای نه گانه میتواند به شکل ساده بصورت بله وخیر باشد . دقت ارزیابی در این روش پایین است .
 2. روش ماتریسی : این روش نیاز به آموزش کمی دارد. این روش همانند روش پرسشنامه بر اساس اعلام نظر افراد ارزیابی میکند.
 3. روش کارگاهی : اعضای تیم خودارزیابی اطلاعات را جمع آوری و در یک کارگاه به یکدیگر ارائه میکنند و از طریق بازنگری و پیشرفت برنامه های اجرایی و امتیاز دهی به یک نظر اجماع میرسند.
 4. روش پروفرما : بعلت درگیری افراد بیشتری از افراد در بخش های مختلف سازمان در امر جمع آوری اطلاعات از دقت بیشتری نسبت به روشهای دیگر است .
 5. روش شبیه سازی فرآیند اخذ جایزه : در این روش بر اساس فرآیندی که جهت دریافت جایزه توصیه شده است صورت میگیرد. امتیاز دهی در این روش از دقت بالایی برخوردار است .

منطق رادار RADAR در چرخه خودارزیابی جایزه برند صنعت ساختمان CIB
استفاده از عناصر RADAR یکی از روشهای تعیین امتیاز دهی و ارزیابی میباشد . اساس این الگو بر پایه مفاهیم اصلی بهبود مستمر و چرخه  PDCA دمینگ ( برنامه PLAN ، اجرا DO ، بررسی CONTROL و عمل ACTION ) که یکی از ابزارهای مهم کنترل کیفیت و بهبود مستمر  میباشد بنا شده است.

RADAR از چهار جزء تشکیل شده است:

 1. نتایج     Results
 2. روش و رویکرد    Approach
 3. تسری یا جاری سازی     Deployment
 4. ارزیابی و بازنگری    Assessment & Review

سطوح جایزه برند صنعت ساختمان – CIB Award 

سطوح تعالی برندسازی اشخاص و سازمانها را  متمایز میکند و میزان موفقیت آنها را در دستیابی به رشد اقتصادی پایدار نشان میدهد. هلدینگ طاها با توجه به مدل ارزیابی CIB، سطوح جایزه برند ساختمان بشرح ذیل تعریف نمود:

سطح اول – دریافت گواهینامه جایزه برند صنعت ساختمان CIB : اشخاص و سازمانهایی که کوشش میکنند عملکرد فعلی خود را به کمک یک مدل تعالی برندسازی CIB خودارزیابی کرده و فعالیتها و برنامه های بهبود سازمان را در قالب معیارهای ۹ گانه دسته بندی نمایند.

سطح دوم – دریافت تقدیر نامه جایزه برند صنعت ساختمان CIB : سازمانهایی که سعی دارند اجزای معیارهای ۹ گانه را پیاده سازی و اجرا نمایند و در صورت کسب حداقل ۴۰۰ امتیاز در این سطح بصورت رسمی قرار میگیرند .

سطح سوم – تندیس بلورین جایزه برند صنعت ساختمان CIB : این نوع سازمانها بایستی طبق مدل به سرعت و منظم و براساس جداول و برنامه ریزی ها انجام شده حرکت کنند و در صورت کسب امتیاز بالای ۵۵۰ بعنوان برگزیده جایزه برندسازی و دریافت تندیس بلورین معرفی میشود.

سطح چهارم – تندیس سیمین جایزه برند صنعت ساختمان CIB : این نوع سازمانها بصورت سریع فرآیندها را طی کرده و از اطلاعات جامع و معتبر و به موقع استفاده میکنند و با معیارهای کمی مورد سنجش قرار میگیرند. این سازمانها بایستی بیش از ۶۳۰ امتیاز کسب کنند تا بعنوان برگزیده و برنده جایزه تندیس سیمین معرفی شوند

سطح پنجم – تندیس زرین جایزه برند صنعت ساختمان CIB : در این سازمانها معیارهای ۹ گانه و اجزای آنها پیاده شده و بصورت استاندارد و با سرعت و دقت اجرا و خودارزیابی نهادینه شده است. سازمانهایی که بتوانند حداقل ۷۰۰ امتیاز کسب کنند بعنوان برنده جایزه برندسازی ایران و دریافت تندیس زرین برندینگ معرفی میشوند.