برخی از عضویت ها و گواهینامه های اخذ شده هلدینگ طاها:

 • عضو انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
 • عضو حقوقی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
 • عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان تهران
 • پروانه صلاحیت اجرا از وزارت راه و شهرسازی
 • گواهینامه های ایزو AJA 9001 & 14001 & 18001
 • گواهینامه CCPL مدیریت حرفه ای بازار
 • گواهینامه بین المللی مدیریت حرفه ای پروژه از  ITCC International انگلستان
 • گواهینامه بین المللی مدیریت برنامه ریزی و اجرای پروژه  OXFORD Cert
 • گواهینامه بین المللی مدیریت پروژه های ملی و بین المللی از London BES
 • گواهینامه ایزو 9001 ASYS
 • گواهینامه ایزو 10006 ASYS
 • دیپلم افتخار CICA بابت ساخت ساختمان های امن و مدرن
 • گواهینامه FIEC ، توسعه دهندگان مسکن
 • گواهینامه مدیران ارشد در مدیریت استراتژیک
 • اخذ تائیدیه علمی مقالات در کشورهای مالزی و ترکیه
 • عضو سازمان نظام مهندسي استان تهران
 • عضو وابسته انجمن مديريت پروژه ايران 
 • عضو پيوسته انجمن ژئوتكنيك ايران
 • عضو پيوسته انجمن راه و ساختمان ايران
 • عضو پيوسته انجمن بین المللی ژئوتكنيك
 • عضو انجمن مدیریت استراتژیک ایران
 • عضو پيوسته انجمن بين المللي زلزله ايران
 • عضو پيوسته انجمن بتن ايران
 • عضو اصلی کمیته ملی سدهای بزرگ ایران

گواهینامه عضویت

انجمن انبوه سازان استان تهران

عضویت حقوقی

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

گواهینامه عضویت

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان تهران

اخذ گواهینامه CCPL

مدیریت حرفه ای بازار

اخذ گواهینامه های ایزو AJA
9001 & 14001 & 18001
اخذ گواهینامه ASYS
ایزو 9001

اخذ گواهینامه بین المللی ITCC

اخذ گواهینامه CCPL

مدیریت حرفه ای بازار

اخذ گواهینامه London BES

مدیریت پروژه های ملی و بین المللی

اخذ گواهینامه FIEC

توسعه دهندگان مسکن

اخذ دیپلم افتخار CICA

ساخت ساختمان های امن و مدرن

گواهینامه مدیریت استراتژیک

اخذ گواهینامه توسعه دهندگان مسکن و ساختمان

اخذ تائیدیه علمی GEOMAT

کشور مالزی- سال 2012

اخذ دیپلم افتخار CICA

ساخت ساختمان های امن و مدرن

اخذ تائیدیه علمی CUMHURIYET UNIVERSITY

کشور ترکیه – سال 2015