پیام مدیر عامل هلدینگ طاها دکتر امین نعیم آبادی در خصوص روند رو به رشد تعالی سازمانی هلدینگ طاها و شرکت های تابعه و پروژه های بهبود در دست اقدام :

 

به نام خداوند بخشنده بخشایشگر

تعالی و کمالجویی در انسانها امری فطری و ذاتی بوده که خداوند متعال در آفرینش کائنات آن را در نهاد و غریزه بشریت سرشته است.

امروزه که سیر تکامل تدریجی جوامع بشری و رشد تکنولوژیها و فناوری های نوین ارتباطی، مرزهای جغرافیایی را در نوردیده و ساختار نظم نوین جهان کنونی را رقم زده است، سازمانها و شرکت ها نیز در فضای کسب و کار خویش با رقابت و چالشهای روزمره فراوانی به منظور بقاء و سرآمدی مواجه می باشند و همین امر سبب گردیده تا در دنیای امروز شاهد رشد و توسعه روز افزون علوم، ابزارها و سامانه های مدیریتی در حوزه های مختلف از جمله مدلهای تعالی و سرآمدی سازمانی باشیم.

در بخشی از پیام مدیر عامل هلدینگ طاها دکتر امین نعیم آبادی آمده است: اینجانب و کلیه همکارانم نیز با عنایت به تنوع و توسعه فناوریهای صنعت ساختمان کشور، فضای کسب و کار، فعالیت رقبا و نیاز و دیدگاه مشتریان، بر پایه اهداف کلان تدوین شده، مسیر تعالی را بر مبنای مدل EFQM و استانداردهای نوین جهانی، از سال 1388 آغاز نمودیم که دستیابی به اهداف در راستای سرآمدی و تبدیل شدن به مجموعه ای پیشتاز را در زنجیره صنعت ساختمان در ادامه مسیر می بینیم و در این راستا با بهره گیری از نیروهایی جوان، متعهد، متخصص و تحلیلگر و همچنین تدوین برنامه های کلان شرکت در حوزه های مختلف از جمله بازار تولید، بازاریابی و فروش، مالی و سرمایه گذاری، منابع انسانی و … این مسیر را جهت حفظ و ارتقای منافع کلیه ذینفعان دنبال می نماییم.

لذا با توکل به خداوند متعال و تعهد و تلاش کلیه همکاران که همواره یاری گر مجموعه در این مسیر بوده اند، امید آن را داریم تا با حرکتی ساختار یافته، زمینه های رشد و شکوفایی ظرفیت های موجود در راستای تحقق آرمانها و چشم انداز بلند مدت، همسو با اعتلا و آبادانی میهن عزیزمان بیش از پیش فراهم آید.

دکتر امین نعیم آبادی

مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره هلدینگ طاها