جلسات هم اندیشی به صورت لایو از بستر صفحه رسمی اینستاگرام به آدرس Taha_Group_Academy@ منتشر می گردد. در این جلسات متخصصین و صاحب نظران حوزه ساختمان و برند شرکت نموده و پیرامون موضوع جلسه به تبادل نظر می پردازند. شما در این بخش می توانید فیلم این هم اندیشی ها را مشاهده فرمایید.

جلسات هم اندیشی و آموزشی

آکادمی هلدینگ طاها

1 هم اندیشی

برندسازی در صنعت ساختمان

2 هم اندیشی

برند و ارزش افزوده در ساختمان

3 هم اندیشی

برندسازی یا لاکچری سازی

4 هم اندیشی

نقش برندسازی در مطالعات امکانسنجی

5 هم اندیشی

تاثیر برند شخصی در اعتبار برند ساختمان

6 هم اندیشی

جایگاه کارگزاران فروش در صنعت ساختمان

7 هم اندیشی

باشگاه برندسازان صنعت ساختمان ایران

8 هم اندیشی

محدودیت های نماسازی و برندینگ ساختمان

9 هم اندیشی

اقتصاد، ساختمان و برندسازی

10 هم اندیشی

مدیریت دانش و برند در ساختمان

11 هم اندیشی

چشم انداز اقتصاد و صنعت ساختمان در سال 1401

12 هم اندیشی

چشم انداز اقتصاد و صنعت ساختمان در سال 1401

13 هم اندیشی

ساختمان ایمن، چالش اعتباربخشی

14 هم اندیشی

اعتماد عمومی و حوادث ساختمانی

15 هم اندیشی

اعتماد عمومی و برندینگ ساختمان