خدمات
_

خدمات ما

گروه سرمایه گذاری و فنی مهندسی طاها در راستای پاسخگویی به بخشی از زنجیره ارزش صنعت ساختمان و بر مبنای چارت سازمانی مصوب خود فعالیت می نماید. هدف هلدینگ طاها، پوشش کلیه خدمات مورد نیاز فعالین صنعت ساختمان در قالب یک مجموعه یکپارچه و منسجم است که ارائه این خدمات توسط هریک از شرکت های تابعه صورت میپذیرد.

گروه سرمایه گذاری و فنی مهندسی طاها  در راستای پاسخگویی به بخشی از زنجیره ارزش صنعت ساختمان و بر مبنای چارت سازمانی مصوب خود در قالب آکادمی هلدینگ طاها و دپارتمان هایآموزش ، دپارتمان امکان سنجی و تحقیقات بازار (تدوین طرح توجیهی فنی و اقتصادی) ، دپارتمان فنی اجرایی و مدیریت طرح و مدیریت پیمان در پروژه ها ، دپارتمان پروانه مجری ذیصلاح نظام مهندسی و انبوه سازی، گروه بازرگانی تامیناتور و دپارتمان بازرگانی و تامین تجهیزات و مصالح ، دپارتمان بازسازی و دکوراسیون داخلی پروژه های مسکونی، اداری، تجاری، ویلایی و غیره، گروه آپان و دپارتمان برند سازی و برندینگ تخصصی در صنعت ساختمان و بهره گیری از تبلیغات و رسانه ، گروه توسعه بازار وانیا و دپارتمان بازاریابی و فروش و دپارتمان راه اندازی و مدیریت بهره برداری مجتمع ها در قالب کاربری های مسکونی، اداری، ویلایی، تجاری و چند منظوره فعالیت می نماید.

 

  • آکادمی هلدینگ طاها (اولین مرکز آموزش مهارت های مهندسی پول ساز در ایران که در تمام مراحل آموزش تا راه اندازی کسب و کار شخصی و سازمانی شما در کنار و همراه شماست. موفقیت شما با آکادمی هلدینگ طاها تضمین شده است)
  • امکان سنجی، تحقیقات بازار و تهیه طرح های توجیهی فنی و اقتصادی
  • اجرای پروژه و برگه مجری ذیصلاح نظام مهندسی
  • گروه بازرگانی تامیناتور | تامین مصالح و تجهیزات ساختمان بصورت نقدی اعتباری تهاتری
  • آپان | برندسازی و هویت بخشی تخصصی صنعت ساختمان
  • گروه وانیا | بازاریابی و فروش پروژه های مسکونی، اداری، تجاری، ویلایی و چند منظوره
  • راه اندازی و مدیریت بهره برداری شرکتی مجتمع های تجاری و چند منظوره
  • خدمات مدیریت ساختمان و نگهداری مجتمع های مسکونی، اداری، ویلایی
  • ارائه خدمات VIP و هتلینگ در مجتمع های مسکونی | ارائه خدمات بیزینس سنتر در مجتمع های اداری