شما می توانید در این بخش بخشی از پروژه های گروه سرمایه گذاری و فنی مهندسی طاها در بخش های امکان سنجی و مطالعات اقتصادی، فنی و اجرایی، برندینگ و بازارایابی و فروش ، مدیریت راه اندازی بهره برداری و رونق بخشی ، مدیریت ساختمان های مسکونی اداری تجاری را مشاهده فرمایید.

کافی است با کلیک بر روی عنوان هر بخش، پروژه های انجام شده و در حال اجرا را مشاهده فرمایید.