شما می توانید در اینجا خلاصه سوابق کاری و فعالیت های بخشی از پروژه های گروه سرمایه گذاری و فنی مهندسی طاها را مشاهده نمایید.

کافی است با کلیک بر روی عنوان هر بخش، پروژه های انجام شده و در حال اجرا را مشاهده فرمایید.