پروژه های مکان یابی، امکان سنجی و تهیه طرح توجیهی فنی و اقتصادی

همانطور که در بخش شرح خدمات دپارتمان امکان سنجی و مطالعات بازار و تهیه طرح توجیهی فنی و اقتصادی عنوان شد، هر پروژه ای مستلزم سرمایه گذاری است. چه بسیار سرمایه گذاری های عظیم اقتصادی که توسط بخش های دولتی و یا خصوصی در بخش صنعت ساختمان صورت می گیرد بدون انجام صحیح مطالعات امکان سنجی بوده و این امر باعث گردیده تا پروژه های بیشماری امروز نیمه تمام رها شوند و یا پس از ساخت و اتمام پروژه در دست سرمایه گذاران آن مانده است بدون اینکه حتی بدانند پروژه درحال ساخت آنها پاسخگوی کدام نیاز جامعه است و برای چه هدفی ساخته می شود.

در اینجا خلاصه ای از پروژه های مکان یابی، امکان سنجی و تهیه طرح توجیهی فنی و اقتصادی هلدینگ طاها را مشاهده می فرمایید. مکان یابی و توسعه اراضی، تهیه گزارشات جامع امکان سنجی در 10 سرفصل اصلی و تدوین و بروزرسانی دوره ای طرح توجیهی فنی و اقتصادی پروژه ها در کاربری های مسکونی، اداری، تجاری، ویلایی و چند منظوره باعث گردیده که هلدینگ طاها به عنوان مرجع تخصصی مطالعات صنعت ساختمان مبدل گردد.

از امکان سنجی تا بهره برداری، ارزش آفرین هستیم