ارزیابی مکان تعریف پروژه ساختمانی و معیارهای سنجش با مدل TSEP

ارزیابی مکان تعریف پروژه ساختمانی و معیارهای سنجش | آکادمی طاها
ارزیابی مکان تعریف پروژه ساختمانی و معیارهای سنجش با مدل TSEP

مشخصات دوره آموزشی:

نام دوره آموزشی آکادمی طاهانام دوره آموزشی: ارزیابی مکان تعریف پروژه ساختمانی و معیارهای سنجش با مدل TSEP
روش برگزاری دوره آموزشی آکادمی طاهاروش برگزاری: حضوری | آنلاین
مدت دوره آموزشی آکادمی طاهامدت دوره:  9 ساعت – 3 جلسه 3 ساعته
زمان برگزاری دوره آموزشی آکادمی طاهازمان برگزاری: آبان ماه 1402
نام مدرس دوره آموزشی آکادمی طاهامدرس: دکتر امین نعیم آبادی
ظرفیت دوره آموزشی آکادمی طاهاظرفیت دوره: 25 نفر حضوری | 50 نفر آنلاین
مدرک و گواهینامه دوره آموزشی آکادمی طاهامدرک پایان دوره: گواهینامه معتبر آکادمی طاها و هلدینگ طاها
مخاطبان دوره آموزشی آکادمی طاهامخاطبان: دانشجویان، متخصصان، سرمایه گذاران، تحلیلگران و فعالان صنعت ساختمان
 

(برای مشاهده مزایای گذراندن دوره های آموزشی حضوری یا آنلاین در آکادمی طاها کلیک نمایید)

 

سرفصل های دوره:

 • چگونه مهارت مکان یابی برایم پول ساز میشود ؟
 • مقدمه و آشنایی با مدل TSEP
 • تنظیم فرآیند و فلوچارت ارزیابی مکانی
 • اشتباهات متداول و غیر قابل بخشش در مطالعات کدامند ؟
 • آشنایی با اهداف مکان یابی
 • اهداف کششی – PULL چیست ؟
 • اهداف فشاری – PUSH کدامند ؟
 • کنترل اهداف متعادل – BALANCING
 • آشنایی با سرفصل های 8 گانه معیارهای ارزیابی مکانی
 • کنترل و نحوه تحلیل معیارها و زیر معیارها
 • آشنایی با زیر معیارهای اصلی
 • نخبگی چیست ؟
 • نحوه تنظیم پرسشنامه نخبگی
 • نحوه محاسبه و تعیین مطلوبیت پروژه
 • نحوه محاسبه و تعیین جذابیت پروژه
 • چگونگی استانداردسازی و توصیف داده ها
 • نحوه تجزیه و تحلیل و ترسیم پلیگان طرح
 • FAB چیست ؟
 • نحوه بررسی ویژگی ها، مزیت ها و منافع پروژه
 • چگونگی جمعبندی و ارائه گزارش نهایی به کارفرما
 • کسب مهارت مذاکره با کارفرما جهت انعقاد قرارداد
 • آشنایی با سرفصل ها و موارد حقوقی انعقاد قرارداد ارزیابی مکانی
 •  

ثبت نام در دوره های آموزشی آکادمی طاها